Notamment recherche de livre

 

Auteur: Groicki, Bartłomiej

Titre: Tytuły prawa Maydeburskiego Do porządku y do Artykułów, pierwey po Polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż Prawa Maydeburskiego przydane. W Krakowie drukowane Roku Pańskiego 1616. A teraz znowu, z pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Lieu: Przemyśl

Editeur: W Drukarni Societatis Jesu

Date: 1760

Description

Notes

Prix: 1100 PLN