Notamment recherche de livre

 

Auteur: Majakowskij, Włodzimierz

Titre: Wybór poezyj w przekładach: Broniewskiego, Jasieńskiego, Słobodnika, Słonimskiego, Sterna, Tuwima, Wandurskiego poprzedzony wstępem Majakowskiego do polskiego czytelnika, jego autobiografją oraz przedmową Anatola Sterna

Lieu: Warszawa

Editeur: Sp. Księg. "Książka"

Date: 1927

Description: 16mo, pages 120, [3]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 800 PLN