Notamment recherche de livre

 

Auteur: Czacki, Tadeusz
Titre: O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem. T.1-2.
Lieu: Warszawa
Editeur: Drukarnia J. C. G. Ragoczego
Date: 1800-1801
Description
Notes
Prix: 9000 PLN