Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez Teofila Lenartowicza

Titre: Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego

Lieu: Poznań

Editeur: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Date: 1861

Description: 32,5 cm, frontispiece (etching by Cyprian Norwid), pages [4], 32, [2], 8 cards with steel engravings by Antoni Zaleski)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1800 PLN