Notamment recherche de livre

 

Titre: Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna. Cz. 1-3 + Regestr.

Lieu: Wiedeń

Editeur: Z c.k. Nadworney i Kraiowey Drukarni

Date: 1811

Description

Notes

Prix: 450 PLN