Notamment recherche de livre

 

Auteur: Marya Ilnicka

Titre: Illustrowany skarbczyk polski : historya polska opowiedziana wierszem z dodaniem do każdego panowania prozą wiadomości historycznych przez J. B. W. i muzyki do niektórych Stanisława Moniuszki. Ozdobiony 45 drzeworytami, przedstawiającemi wizerunki królów polskich i 33 rycin z ważniejszych wypadków dziejowych

Lieu: Warszawa

Editeur: nakł. Aleksandra Nowoleckiego

Date: 1861

Description: 19 cm ; pages [10], 287, [35]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 380 PLN