Notamment recherche de livre

 

Auteur: Budziński, Stanisław

Titre: O powadze rzeczy osądzonej w procesie cywilnym i kryminalnym oraz o wzajemnym ich na siebie wpływie.

Lieu: Petersburg

Editeur: Druk B. M. Wolffa

Date: 1861

Description

Notes

Prix: 300 PLN