Notamment recherche de livre

 

Auteur: Antoni Nowosielski

Titre: Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki, zamawiania, sekreta lekarskie, ubiory, tańce, gry i t.d. T. 1-2

Lieu: Wilno

Editeur: Nakł. T. Glücksberga

Date: 1857

Description: 8vo, pages XII, 380, portrait 1 ; pages [4], 282, [3]

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 1400 PLN