Notamment recherche de livre

 

Auteur: Sierakowski, Wacław

Titre: Silnie czyli oszczędzenie zdrowia pracuiących około ciężarów. Dla użytku powszechnego przez… Wydane pracą i kosztem autora z figurami na miedzi rżniętemi.

Lieu: Kraków

Editeur: W Drukarni Szkoły Głównej

Date: 1799

Description

Notes

Prix: 2600 PLN