Notamment recherche de livre

 

Titre: Prowincyonalny zbiór praw Królestwa Galicyi i Lodomeryi za rok 1828. Wydany za naywyższym rozkazem pod dozorem c.k. galicyiskiego kraiowego Gubernium. Dziesiąty rok wydawania.

Lieu: Lwów

Editeur: Druk. P. Pillera

Date: -

Description

Notes

Prix: 320 PLN