Notamment recherche de livre

 

Auteur: Fredro, Aleksander

Titre: Sztuka obłapiania. Swawolny poemat młodości z r. 1817. Z współczesnemi ilustracjami Edwarda Guérard’a. Poprzedza rzecz o Erosie w poezji Fredry.

Lieu: Suwałki

Editeur: Nakładem Koła Bibliofilów

Date: 1926

Description

Notes

Prix: 1100 PLN