Notamment recherche de livre

 

Auteur: Konarski, Stanisław

Titre: O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymów. Część 1-2

Lieu: Warszawa

Editeur: W drukarni J.K.Mci y Rzpltey u XX. Scholarum Piarum

Date: 1760-1761

Description

Notes

Prix: 2700 PLN