Notamment recherche de livre

 

Titre: Pismo nie-perijodyczne i bez prenumeraty wychodzące najmniej raz a najwięcej trzy razy na miesiąc. Nr 1-11 (+ Dodatek do nr 9): 7 I-18 XI 1837.

Lieu: Londyn

Editeur: Nakl. A. N. Dybowskiego i Sp. Druk. J. Nichols

Date: 1837

Description

Notes

Prix: 8000 PLN