Notamment recherche de livre

 

Auteur: Januszowski, Jan

Titre: Przywileie Koronne, któremi się potwierdzaią Prawa wszystkie pospolite y ossobne.

Lieu: Kraków

Editeur: W Drukarni Łazarzowey

Date: 1600

Description

Notes

Prix: 1500 PLN