Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Ciekawe doświadczenia gospodarskie w poznawaniu lat, mocy, zdrowia, y w leczeniu wszelkich defektow konskich różnych innych bydląt y domowego ptastwa. Oraz sposoby rozmnożenia y łatwego utuczenia onych; tudzież różne experyencye ciekawe y arcy-potrzebne względem szczepienia, zasiewania, wędzenia, marynowania, y konserwy długiey wszelakich fruktow, y jarzyn ogrodowych, &c. &c. z różnych Autorow zebrane y wydane we Lwowie Roku 1740

Lieu: Wilno

Editeur: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Date: 1777

Description: 8vo, card [1], pages 231, [17] regiestr

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 2500 PLN