Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bandtkie, Jerzy Samuel

Titre: Historya drukarn w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. T. I-III

Lieu: Kraków

Editeur: Drukarnia Józefa Mateckiego

Date: 1826

Description: 19 cm, pages XXXII, 448 ; pages 352 ; pages 299, [1], err. 2

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1100 PLN