Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ładowski, Maciej

Titre: Inwentarz Konstytucyy Koronnych y W.X.Litewskiego, przez… od Roku Pańskiego 1550 Do R. 1683 krótko zebrany. A przez J.W.J.MCI X. Józefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego, w różnych miejscach i cytacyach zkorygowany, przydatkiem opuszczonych artykułów poprawiony y suplementem obszernym od Roku 1683. aż do ostatniey Konstytucyi Seymu 1726 inclusive opatrzony.

Lieu: Lipsk

Editeur: Ex Officina Weidmanniana

Date: 1733

Description

Notes

Prix: 3100 PLN