Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ostrowski, Teodor

Titre: Inwentarz nowy praw, traktatow, y konstytucyi koronnych y W. X. Lit. w czasie bezkrólewia r. 1764 y za panowania Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta, do roku 1780 uchwalonych, na wzór inwentarza dawnieyszego ułożony.

Lieu: Warszawa

Editeur: W drukarni J. K. Mci. i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Date: 1782

Description

Notes

Prix: 3800 PLN