Notamment recherche de livre

 

Auteur: Lewandowski, Stanisław

Titre: Henryk Siemiradzki. Z dziewięćdziesięcioma trzema illustracyami w tekście, dziesięcioma heliograwurami, dwoma kolorowemi facsimilami szkiców olejnych i portretem

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. Gebethnera i Wolffa

Date: 1904

Description: 4to, pages [4], 125, [1], cards with ill. 13

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 300 PLN