Notamment recherche de livre

 

Auteur: Haur, Jakub Kazimierz
Titre: Skład abo skarbiec znakomitych sekretów o ekonomiey ziemiańskiey. Na polach wielkich i obszernych, w sławnym na wszytek świat Królestwie Polskim, przy miastach koronnych, przy miasteczkach gęstych i nasiadłych, przy wsiach okolicznych królewskich, ślacheckich, duchownych y miejskich znaleziony.
Lieu: Kraków
Editeur: Drukarnia Mikołaja Aleksandra Schedla
Date: -
Description
Notes
Prix: 9000 PLN