Notamment recherche de livre

 

Titre: Kodeks karny Republik Sowjeckich. Tłumaczyli z oryg. Rafał Łemkin i Tadeusz Kochanowicz przy współudziale... Słowo wstępne napisał Juliusz Makarewicz.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. Księg. F. Hoesicka

Date: 1926

Description

Notes

Prix: 80 PLN