Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bończa-Tomaszewski, Wiesław

Titre: Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Zatwierdzony do użytku przez Min. Spraw Zagr. i Min. Spraw Wojsk.

Lieu: Warszawa

Editeur: Gł. Księg. Wojsk.

Date: 1939

Description

Notes

Prix: 1600 PLN