Notamment recherche de livre

 

Auteur: anonim, really name: Alojzy Korzeniewski

Titre: Frank-Massonia mężczyzn i kobiet symboliczna, czyli: niskich stopniów [wyjęta] z dzieła w XII tomach in folio “Ceremonis et coutumes religieuse” a Paris 1809 : części dwie oraz z dodatkiem obeymuiącym Opis Masonii pod Wielkim Wschodem Francuzkiem zawarty w Sekretnim seksterniku służącym dla Braci

Lieu: Wilno

Editeur: -

Date: 1820

Description: 17 cm, pages [2], 261, [5], cards fold-out 4

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1470 PLN