Notamment recherche de livre

 

Auteur: Modrzewski, Andrzej Frycz

Titre: O poprawie Rzeczypospolitey księgi czwore. Pierwsze o obyczajach, Drugie o statucie, Trzecie o woynie, Czwarte o szkole... przez Cypryana Bazylika z łacińskiego na polskie przetłomaczone, a teraz nakładem J.W.J.P Dominika Alexandrowicza... przedrukowane.

Lieu: Wilno

Editeur: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Date: 1770

Description

Notes

Prix: 2700 PLN