Notamment recherche de livre

 

Titre: Konstytucye Seymu Pacificationis, Dwuniedzielnego Extraordynaryjnego warszawskiego Roku Pańskiego MDCCXXXVI, na dzień dwudziesty piąty miesiaca czerwca złożonego.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk J. K. M. y Rzeczypospolitey, XX Scholarum Piarum

Date: MDCCXXXVI 1736

Description

Notes

Prix: 1700 PLN