Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez X Pawła Kotowskiego

Titre: Historya starożytna zawieraiąca dzieie wszystkich narodów od stworzenia świata do potyczki pod Akcyum 1-3974 roku świata, przez ... nauczyciela historyi w szkołach piiarskich napisana

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk. Xięży Piiarów

Date: 1818

Description: 16mo, pages [12], 680

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 800 PLN