Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem Przełożony na polski język przez X. Grzegorza Kniażewicza

Lieu: Wilno

Editeur: W Drukarni Akademickiey Soc. Jesu

Date: 1770

Description: cards [11], pages 225, cards [7]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 2600 PLN