Notamment recherche de livre

 

Auteur: Mickiewicz, Adam

Titre: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2.

Lieu: Paryż

Editeur: Wydanie Aleksandra Jełowickiego

Date: 1834

Description

Notes

Prix: 9000 PLN