Notamment recherche de livre

 

Auteur: Paprocki, Bartosz

Titre: Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów, początek swoy maią.

Lieu: Kraków

Editeur: Druk Andrzeja Piotrkowczyka

Date: 1578

Description

Notes

Prix: 21000 PLN