Notamment recherche de livre

 

Auteur: Maciei Stryikowski

Titre: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom drugi. Kronika Macieia Stryikowskiego niegdyś w Królewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyiskiego przedrukowana ; Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem

Lieu: w Warszawie

Editeur: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Date: 1766

Description: folio, cards [24], pages 782 ; card [1], pages 172, cards [6]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 2600 PLN