Notamment recherche de livre

 

Auteur: Okęcki Władysław

Titre: Prawo familijne u Rzymian. Część pierwsza (więcej nie ukazało się). Prawo małżeńskie. Według wykładu własnego spisał i ułożył...

Lieu: Warszawa

Editeur: Skład Główny w Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa

Date: 1866

Description

Notes

Prix: 360 PLN