Notamment recherche de livre

 

Auteur: Norwid, Cyprjan

Titre: Dzieła Cyprjana Norwida (drobne utwory poetyckie – poematy – utwory dramatyczne – legendy, nowele, gawędy – przekłady – rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini

Lieu: Warszawa

Editeur: Parnas Polski

Date: 1934

Seria: Bibljoteka Poetów Polskich. T. 5

Description: 25 cm, pages XLVIII, 648, cards ill. 15, fascimile with autography 5, ill. in the tesxt 25

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 260 PLN