Notamment recherche de livre

 

Auteur: Radziwiłł, M. K.

Titre: Peregrinacya abo Pielgrzymowanie do Ziemie Świętey. laśnie Oświeconego Pana... Przez Jego Mości Xiedza Thomasza Tretera, kustosza warmieńskiego ięzykiem łacińskiem napisana i wydana. A przez X. Andrzeia Wargockiego na polski ięzyk przełożona.

Lieu: Kraków

Editeur: W Drukarniey Antoniego Wosińskiego

Date: 1628

Description

Notes

Prix: 3300 PLN