Notamment recherche de livre

 

Auteur: Rubinkowski, J. K.

Titre: Janina zwycięskich tryumfów dziełami y heroicznym męstwem Jana III. króla polskiego Na Marsowym Polu nayiaśnieyszy po przełomaney otomańskiey y tatarskiey potencyi. Nieśmiertelnym wiekom do druku podany przez wiernego niegdy sługę Nayiaśnieyszego Majestatu... Ed. 1.

Lieu: Poznań

Editeur: W Drukarni J.K.M. Kollegium Poznańskiego Societatis Jesu

Date: 1739

Description

Notes

Prix: 2800 PLN