Notamment recherche de livre

 

Titre: Constitucie seymu walnego koronnego, w Warszawie Roku MDCXVI Dnia 26 Kwietnia.

Lieu: W Krakowie

Editeur: Cum Gratia et Privilegio. W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola JM Typographa

Date: -

Description

Notes

Prix: 350 PLN