Notamment recherche de livre

 

Auteur: Glücksberg, Jan

Titre: Przewodnik Warszawski. Część l-sza obeymuie imiona, nazwiska, stopnie, zaszczyty i mieszkania urzędników cywilnych i woyskowych itd. Część ll-ga wymienia nazwiska, mieszkania bankierów, kupców, fabrykantów, rzemieślników, zgoła osób, których adresa publiczności potrzebne bydź mogą. Z dołączeniem kalendarza na rok 1826, planu miasta Warszawy i dwóch rycin. Rok pierwszy.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Date: 1826

Description

Notes

Prix: 2200 PLN