Notamment recherche de livre

 

Auteur: Paprocki, Bartosz

Titre: Ogrod Krolewsky w ktorem o początku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Królów Polskich, Czeskych, Xiąząt Śląskich, Ruskich, Litewskich, Pruskich, rozrodzenia ich krótko opisane naidziess przez...

Lieu: Drukowano w Sławnem Starem Mieście Praskiem

Editeur: v Daniela Siedlczańskiego

Date: 1599

Description

Notes

Prix: 32000 PLN