Notamment recherche de livre

 

Titre: Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego Roku MDCCLXXVI od dnia 26. Sierpnia aż do nia 31. Października pod węzłem Konfederacyi Generalney Oboyga Narodów agituiącego się.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni J. K. Mći, y Rzeczypospolitey, XX. Piarum Scholarum

Date: 1776

Description

Notes

Prix: 500 PLN