Notamment recherche de livre

 

Auteur: Joannes â Jesu Maria

Titre: Instrukcya nowicyuszów Od Wielebnego Oyca ... Karmelity Bosego napisana. A teraz z łacińskiego na polskie przetłumaczona. Za dozwoleniem Starszych.

Lieu: Wilno

Editeur: W Drukarni Wieleb: Oyców Bazilianów Świętey Troyce

Date: 1641

Description

Notes

Prix: 2000 PLN