Notamment recherche de livre

 

Auteur: Hylzen, Jan August

Titre: Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach, y rewolucyach; z wywodem godności, y starożytności szlachty tameczney, tudziesz praw, y wolności z dawna, y teraz jey służących zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane.

Lieu: Wilno

Editeur: W Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu

Date: 1750

Description

Notes

Prix: 3300 PLN