Notamment recherche de livre

 

Auteur: Szelburg-Zarembina, Ewa

Titre: Legendy Warszawy. Drzeworyty Stefana Mrożewskiego.

Lieu: Warszawa

Editeur: Towarzystwo Bibliofilów Polskich

Date: 1938

Description

Notes

Prix: 4000 PLN