Notamment recherche de livre

 

Auteur: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Titre: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Lieu: Drukowano w Krolewcu

Editeur: u Gerzego Osterbergera

Date: M. D. LXXXII (1582)

Description

Notes

Prix: 22000 PLN