Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ostrowski, Teodor

Titre: Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego. Z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane, rezolucyami Rady Nieustaiącey obiaśnione; dodatkami, z praw kanonicznego, magdeburskiego, i chełmińskiego pomnożone, a porządkiem praw rzymskich ułożone. T. 1-2.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX Scholarum Piarum

Date: 1784

Description

Notes

Prix: 2200 PLN