Notamment recherche de livre

 

Auteur: Fajans, Maksymilian

Titre: Wizerunki polskie. Rysował z natury i litografował... Z. 1-14.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakładem autora. Skład główny w Księgarni H. Natansona

Date: -

Description

Notes

Prix: 3200 PLN