Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez J. N. Kurowskiego

Titre: Naynowsze spostrzezenia nad chorobami, a mianowicie zaraźliwemi, koni, bydła, owiec i trzody chlewney i sposoby ich leczenia zebrane z naynowszych dzieł weterynaryinych

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk. Gałęzowskiego i Komp.

Date: 1832

Description: 16s, pages [4], XXIV, [10], 245, [2]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 800 PLN