Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kraszewski, J. I.

Titre: Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wyd. drugie, przerobione i powiększone

Lieu: Wilno

Editeur: Nakł. J. Zawadzkiego

Date: 1846

Description: 8vo, pages VIII, 284, 8 pages with music text in litography, 9 cards with woodcuts, many woodcuts on the pages

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 650 PLN