Notamment recherche de livre

 

Auteur: pod red. Henryka Mościckiego i Jana Cynarskiego

Titre: Historja najnowsza : wiek (XIX i XX)
T. 1: Rewolucja francuska. Wojny napoleońskie. Święte Przymierze
T. 2: Druga połowa XIX stulecia. Parlamentaryzm. Kapitalizm. Imperjalizm
T. 3: Wiek XX

Lieu: Warszawa

Editeur: Kultura i Wiedza

Date: 1933 - 1934

Description: 25 cm, pages [2], 678, pages [2], 5-666 ; pages [2], 5-777, [1], many illustrations and maps

Notes: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Prix: 650 PLN