Notamment recherche de livre

 

Auteur: Starzyński, Stanisław

Titre: Kodeks prawa politycznego czyli austryackie ustawy konstytucyjne 1848-1903, systematycznie zestawił, przeł. i oprac.

Lieu: Lwów

Editeur: Nakł. K.S. Jakubowskiego

Date: 1903

Description

Notes

Prix: 400 PLN