Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ganilh, K.

Titre: Dykcyonarz ekonomii polityczney. Z francuskiego dziela ... na polski iezyk przelozony i wlasnemi uwagami znacznie pomnozony przez Fryderyka hrabi Skarbka.

Lieu: -

Editeur: Nakl. wydawcy

Date: 1828

Description

Notes

Prix: 650 PLN