Notamment recherche de livre

 

Titre: Archiwum Komisyi Prawniczej. T. 1-12.

Lieu: Kraków

Editeur: Wydawnictwo Komisyi Prawniczej Akad. Umiejętności w Krakowie.

Date: 1895-1938

Description: 25 cm

Notes

Prix: 800 PLN